آموزش کامپیوتر
درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : omid )org)
نویسندگان
برچسبها
چهارشنبه نوزدهم تیرماه سال 1392

ای کسانیکه به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دائم سود بر سرمایه افزائید تا چند برابر شود و از خدا بترسید ( و ترک این عمل زشت کنید ) باشد که سعادت و رستگااری یابید

(ال عمران 130 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : ربا نخوردن در قرآن کریم،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه نوزدهم تیرماه سال 1392

اگر مسلمین را خوشحالی پیش آید از آن بد حال و غمگین شوند و اگر بشما حادثه ناگواری رسد بدان خوشحال گردند اما  اگر شما صبر پیشه کنید و پرهیزکار باشید از مکر و عداوت آنان بشما هیچ آسیبی نرسد که همانا خداوند بر آنچه می کنند محیط و آگاه است

(ال عمران 120 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : درباره صبر در قرآن کریم، درباره صبر از دیدگاه قرآن کریم،
لینک های مرتبط :
شنبه هجدهم خردادماه سال 1392

ای اهل ایمان از غیر همدینان خود دوست صمیمی همراز نگیرید چه آنکه آنها که بغیر دین اسلامند از خلل و فساد در کار شما ذره ای کوتاهی نکنند که همی خواند شما در رنج و سختی باشید دشمنی شما را بر زبان هم آشکار سازند در صورتیکه محققا ً آنچه در دل پنهان می دارند بیش از آنست که بر زبانشان آشکار می شود ما آیات خود را برای شما بخوبی بیان کردیم اگر عقل و اندیشه کار بندید

( ال عمران 118 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : دوست صمیمی، قرآن،
لینک های مرتبط :
شنبه هجدهم خردادماه سال 1392

همه اهل کتاب یکسان نیستند طایفه ای از آن ها در دل شب بتلاوت آیات خدا و نماز و طاعت حق مشغولند ایمان بخدا و روز قیامت می آورند و امر به نیکوئی و نهی از بدکاری می کنند و در نکوکاری می شتابند و آنها خود مردمی نیکوکارند

(ال عمران 113 و 114 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : آیا همه اهل کتاب یکسان هستند ؟، قرآن،
لینک های مرتبط :

 

و شما مسلمانان مانند مللی نباشید که راه تفرقه و اختلاف پیمودند پس از آنکه آیات و ادله روشن ( از جانب خدا ) برای هدایت آنها آمد و چنین گروه گرفتار عذاب سخت خواهند بود

(ال عمران 105 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : قرآن، راه تفرقه را نپیماید، (ال عمران 105 )، راه تفرقه را نپیماید پس از آنکه آیات و ادله روشن برای هدایت آمده است،
لینک های مرتبط :
دوشنبه ششم خردادماه سال 1392

و باید از شما مسلمنان برخی ( که دانا و باتقوی ترند ) خلق را بخیر و صلاح دعوت کنند و مردم را بنیکوکاری امر و از بدکاری نهی کنند و اینان که بحقیقت واسطه هدایت خلق هستند ( در دو عالم ) در کمال فیروز بختی و رستگاری خواهند بود

(ال عمران 104 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : امر به معرف کردن، معنی سوره های قرآن، امر به معرف کردن از دیدگاه قرآن کریم،
لینک های مرتبط :

شما هرگز بمقام نیکوکاران و خاصان خدا ( یا درجات عالیه بهشت ) نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید که همانا خدا بر آنچه انفاق می کنید آگاهست

(ال عمران 92 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : رسیدن به درجات عالی بهشت، معنی سوره های قرآن، رسیدن به درجات عالی بهشت از دیدگاه قرآن کریم،
لینک های مرتبط :
دوشنبه ششم خردادماه سال 1392

هر کس غیر از اسلام دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست و او در آخرت از زیانکاران است

(ال عمران 85 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : برترین دین، معنی سوره قرآن، برترین دین از دیدگاه قرآن کریم،
لینک های مرتبط :
دوشنبه ششم خردادماه سال 1392

... بگو ای پیغمبر فضل و رحمت بدست خداست بهر که خواهد عطا کند و خدا رحمت بی منتهاست و بهمه امور ( عالم ) داناست

(بقره 73 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : معنی سوره، قرآن، فضل و رحمت دست اوست (آیه قرآن کریم )، (بقره 73 )،
لینک های مرتبط :
دوشنبه ششم خردادماه سال 1392

گروهی از اهل کتاب انتظار و آرزوی آن دارند که شما را گمراه کنند و جز آنکه خود را گمراه کنند به آرزوی نمی رسند و اینرا نمی فهمند

(ال عمران 69 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : گروهی از اهل کتاب، قرآن، معنی سوره،
لینک های مرتبط :

ای اهل کتاب چرا در آئین ابراهیم با یک دیگر مجادله می کنید و حال اینکه فرستاده نشد تورات و انجیل مگر بعد از ابراهیم ( بفرنها فاصله ) آیا تعقل نمی کنید

( ال عمران 65 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : فرستاده شدن تورات و انجیل، قرآن، معنی سوره، فرستاده شدن تورات و انجیل از دیدگاه قرآن کریم، ال عمران 65،
لینک های مرتبط :
یکشنبه بیست و نهم اردیبهشتماه سال 1392

... هر وقت زکریا بصومعه عبادت مریم میامد روزی ( شگفت اوری ) می یافت میگفت ای مریم این روزی از کجا برای تو می رسد پاسخ می داد این از جانب خداست که همانا خدا بهر که خواهد روزی بی حساب دهد

( ال عممران 37 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : معنی قرآن، روزی بی حساب دادن خدا با داستان زکریا و مریم،
لینک های مرتبط :
یکشنبه بیست و نهم اردیبهشتماه سال 1392

همانا دین پسندیده نزد خدا آئین اسلام است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که بحقانیت آن آگاه شدند و این خلاف را از راه رشک و حسد در میان آوردند و هرکس به آیات خداوند کافر شود بترسد که محاسبه  خدا  زود خواهد بود

( ال عمران 19 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : معنی قرآن، بهترین دین، بهترین دین از دیدگاه قرآن کریم،
لینک های مرتبط :
یکشنبه بیست و نهم اردیبهشتماه سال 1392

مردم ( ظاهر بین دنیا پرست کوته نظر را ) آرایش حب شهوات نفسانی که عبارت از میل بزنها و فرزندان و همیانهای زر و سیم و اسبهای با نشان نیکو و چهار پایان و مزارع است جلوه گر شده لیکن اینها همه متاع زندگانی فانی دنیوی است و نزد خداست همان منزل بازگشت نیکو ( که بهشت لقای الهی و نعمت باقی ابدی است )

(ال عمران 14 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : معنی قرآن، موضوع موارد شهوات نفسانی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه بیست و نهم اردیبهشتماه سال 1392

ای اهل ایمان چون بقرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین سند و نوشته در میان باشد و بایست نویسنده درست کاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکند که خدای به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد از آنچه مقرر شده چیزی نکاهد ( و نیفزاید ) و اگر مدیون سفیه و یا صغیر است و صلاحت امضاء ندارد ولی بعدل و درستی امضا کند ( یا نتواند اقرار کند) دوتن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و زن هر که طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یک نفر آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و هرگاه شهود را ( بمجلس و یا بمحکمه بخوانند ) امتناع از رفتن نکند و در نوشتن آن تاریخ معین مسامحه نکنید چه معامله کوچک چه بزرگ باشد این درست تر است نزد خدا محکمتر برای شهادت و نزدیک تر باین که شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع شود مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست بدست میان شما برود در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله کنید در آن گواه گیرید و نبایست بنویسنده و گواه ( در حال و کارشان  ) ضرری رسد ( و بی اجر مانند ) اگر چنین کنید نافرمانی  کرده اید از خدا بترسید ( نافرمانی حکم او نکنید ) خداوند بشما تعلیم مصالح امور کند و خدا بهمه چیز داناست

( بقره 282 )

نوع مطلب : معنی سوره های قرآن، 
برچسب ها : معنی قرآن، موضوع موارد شهوات نفسانی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 11 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بروز رسانی :
تبلیغات

پیامک تبلیغاتی

 
 
بالای صفحه
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو